Bestuur

Het bestuur is vanaf 15 april 2016 samengesteld uit:

  • mv. drs. Marianka M. van Lunteren-Spanjaard, voorzitter
  • mv. drs. Nynke T. Grünfeld, secretaris/penningmeester
  • prof. dr. Carel L. Davidson
  • dr. Ruud W. Koster
  • mr. Ernst J. Numann

Bestuursleden zijn verkozen voor vier jaar. Zij zijn direct herkiesbaar.

Het bestuur komt zesmaal per jaar bijeen

Bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij hebben echter recht op een vergoeding van door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten