Publicaties

De afgelopen jaren leverde Morasha ook een eigen bijdrage aan het tot stand komen van verschillende publicaties:

David Wertheim en Bart Wallet (samenst.)

Researchagenda voor de Geschiedenis van de Joden in Nederland (2010)
Dit rapport werd gefinancierd uit eigen middelen van Morasha en vormt de basis voor de door Morasha ontwikkelde lange termijn-activiteiten.

Tom Verwaijen

Joods Gouda Een joodse geschiedenis vanaf 1737 tot omstreeks 1850, Utrecht (2012)

Tom Verwaijen

Joods Gouda II De laatste 100 jaar joods leven vanaf ca. 1850 april (2016)
Morasha gaf bij beide publicaties administratieve ondersteuning.

De Hollandse Schouwburg

Theater – Deportatieplek – Plek van Herinnering (2013)
Dit boek kwam tot stand door bijdragen van een tiental auteurs en is uitgegeven door samenwerking van de Amsterdam University Press, de Universiteit van Amsterdam en het Joods Cultureel Kwartier.

Morasha heeft aan deze publicatie een bijdrage geleverd.

Theodor Dunkelgrün

‘Never Printed Like This Before’
Johannes Leusden, Joseph Athias and the Hebrew Bible (1659-1667)
Uitgegeven door het Menasseh ben Israel Instituut Studies dl X
Amsterdam (2014)

Morasha verstrekte een opdracht aan dr.Theodor Dunkelgrün voor wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van de oorspronkelijke gedrukte Hebreeuwse bijbeluitgave in de 17e eeuw (1667) door Johannes Leusden, Nederlands calvinistisch hoogleraar en Joseph Athias, in samenwerking met joodse deskundigen en geleerden en gedrukt in Amsterdam. De tekst werd goedgekeurd door zowel de calvinistische als de joodse autoriteiten, toentertijd een novum in de wereld.

Dit onderzoek valt onder onze begrippen over het opvullen van een lacune en was een samenwerkingsproject met het Menasseh ben Israel Instituut dat de resultaten heeft gepubliceerd in de serie “MbII-Studies”.
De publicatie werd uitgebracht in 2014.

Morasha zal in het voorjaar van 2019 het project Remonstrantie afronden met een feestelijke presentatie van het bij uitgeverij Brill te verschijnen boek.
Dit project is mogelijk gemaakt door de bijdragen van diverse fondsen en particuliere bijdragen