Stichting

De Stichting Morasha (‘erfgoed’ in het Hebreeuws), organisatie voor de geschiedenis der Nederlandse Joden bevordert, dat leemten in de geschiedenis van de Nederlandse joden worden opgevuld.
Om dit doel te bereiken ondersteunt Morasha zowel grotere als kleinere projecten.
Morasha selecteert aangedragen projecten of stimuleert zelf wetenschappelijk onderzoekers tot historisch onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse joden.

Bij beoogde projecten treedt Morasha op als bemiddelaar tussen onderzoekers en mogelijke financiers en/of fondsen. Ook biedt Morasha hulp bij het vinden van publicatiemogelijkheden.

Daarnaast ondersteunt Morasha het Center for Research on Dutch Jewry aan de Hebrew University van Jeruzalem o.a. door middel van de jaarlijkse boekenactie.

Morasha is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting Morasha is erkend als ANBI en is tevens aangemerkt als culturele instelling waarvoor een verhoogde aftrek geldt bij de aangifte inkomstenbelasting.