Boekenactie tbv de bibliotheek in Jeruzalem

Oorpronkelijk is de Stichting Morasha de vriendenstichting van het Center for Research on Dutch Jewry. Dit instituut is gelieerd aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.
Het instituut is gevestigd op de Mount Scopus, en maakt deel uit van het Yitchak Rabin World Center of Jewish Studies. Morasha verzorgt de jaarlijkse geldinzamelingsactie ten behoeve van de bibliotheek van het Centrum.

Het centrum is voor de collectievorming afhankelijk van giften. Met de geldinzamelingsactie door Morasha in Nederland helpt Morasha hen substantieel. Hierdoor blijft de jaarlijkse aanschaf van Nederlands-Joodse literatuur, boeken over de geschiedenis van de Joods-Nederlandse  gemeenschap, relevante academische titels en relevante tijdschriften jaarlijks mogelijk. Morasha bemiddelt tevens bij de aankoop ervan en bij de verzending van het van het materiaal naar Jeruzalem.

In het jaar 2020 is in eerste instantie voor één jaar afgezien van een geldinzamelingsactie. Door de in Israel heersende Corona pandemie is van overheidswege de bibliotheek tijdelijk gesloten en hebben ook de medewerkers geen toegang. De aanschaf van nieuwe boeken is daarom tijdelijk tot stilstand gekomen. Wij hebben daarom ook in 2021 en 2022 geen nieuwe financiële steun aangevraagd.

De huidige situatie door de oorlog in Gaza is zodanig dat er geen activiteiten door het Centrum worden uitgevoerd en er zijn geen bezoeken. Morasha blijft zich inzetten voor het actueel houden van de bibliotheek. Omdat Dini Goldschmidt haar werkzaamheden heeft beëindigd wegens (al lang) bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, wordt gezocht naar continuïteit van de dienstverlening op Mount Scopus.

De toekomst van de bibliotheek op de locatie Mount Scopus is onzeker. Het bestuur van het Centrum heeft daarom een prachtig  alternatief gevonden waarover als volgt werd bericht:

Het bestuur van CRDJ kondigt met grote voldoening en trots aan, dat wij een overeenkomst hebben bereikt met de Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) in Jeruzalem: Het omvangrijke en unieke archief van CRDJ is voor de komende generaties zeker gesteld en zal worden ondergebracht in de nieuwe Nationale Bibliotheek! Materiaal zal daar toegankelijk zijn voor onze leden en voor het brede publiek met een indicatie dat het Archief van het Centrum de bron is.

Alle bijdragen die Morasha hiervoor ontvangt komen, na aftrek van de kosten, ten goede aan de bibliotheek in Jeruzalem.

De adresgegevens zijn voorlopig nog:
Center for Research on Dutch Jewry
Yitchak Rabin World Center of Jewish Studies
Hebrew University
Mount Scopus – Jeruzalem

Tel: +972 2 588 02 42
E-mail: dutchjew@cc.huji.ac.il
dutchjewry.com