Contact

Het adres van de secretaris:
mv. drs. N.T. Grünfeld
Ringdijk 44F-5
1097 AE Amsterdam

De bestuurssecretaris, mv. drs. N.T. Grünfeld, is bereikbaar op dit postadres.

Email: morasha72@gmail.com
Telefoon: 020 – 612 44 82

Bank: NL36 INGB 0005 0708 23
T.n.v. Stichting Morasha, Organisatie voor de Geschiedenis der Nederlandse Joden

Ingeschreven bij de KvK onder nr. 4120 3832