Contact

Het adres van de secretaris:
mw. Daniëlle Mol
Verlengde Nieuwstraat 225
3011 GX Rotterdam

De bestuurssecretaris, mw. Daniëlle Mol, is bereikbaar op dit postadres.

Email: morasha72@gmail.com
Telefoon: 06-22 43 99 92

Bank: NL36 INGB 0005 0708 23
T.n.v. Stichting Morasha, Organisatie voor de Geschiedenis der Nederlandse Joden

Ingeschreven bij de KvK onder nr. 4120 3832