Sefardim en Asjkenazim

Sefardim en Asjkenazim: is een lopend project van Morasha.

Begin 2020 is dr. Tehilah van Luit, in samenwerking met Morasha, begonnen aan een studie naar de veranderende relaties russen de Sefardische en de Asjkenazische gemeenten in Amsterdam, gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw. Zij maakt gebruik van heel bijzondere bronnen, die tot nu toe nog niet werden benut voor historisch onderzoek, namelijk de begrafenisboeken van de Hoogduitse Joodse Gemeente in Amsterdam. Deze teksten zijn volledig in het Jiddisj, hetgeen voor de meeste historici een onoverkomelijke barrière vormt.
Wij verwachten dat de uitkomsten van deze baanbrekende studie ook zullen leiden tot een andere kijk op de Amsterdams-joodse geschiedenis.

De studie zal naar verwachting begin 2024 gereed zijn voor publicatie. Het werk zal uitkomen in de serie van het Menasseh ben Israel Instituut.

Op 19 november 2020 heeft Tehilah van Luit een een lezing gehouden over haar eerste bevindingen via een goed bezocht Zoom-seminar. U kunt deze lezing hier terugzien.