Financiën

De inkomsten van de Stichting Morasha bestaan uit:

  • subsidies, donaties en bijdragen
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • gekweekte renten van fondsen en alle andere verkrijgingen en baten

Behalve een aantal jaarlijkse donaties van begunstigers, zijn er inkomsten die specifiek geoormerkt zijn voor bepaalde acties en onderzoeksprojecten.

Daarnaast voerde Morasha actie voor het Athias-project, het congres in Israel van het Center for Research on Dutch Jewry ten behoeve van de indrukwekkende tentoonstelling in 2012 in de Nieuwe Kerk in Amterdam over het Joodse leven.

Morasha beschikt niet over fondsen om projecten van derden te financieren. Een bescheiden eigen vermogen waarborgt de continuïteit van de stichting en tegenvallers kunnen hiermee worden gedekt. Voor alle te entameren projecten dient vooraf financiering elders te worden gezocht.

Stichting Morasha is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en aangemerkt als Culturele Instelling (hiermee is verhoogde aftrek mogelijk)