ANBI- verantwoording

Stichting Morasha is door de belasting dienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hieronder vermelden we de gegevens die de belastingdienst voorschrijft, voor zover deze nog niet op een andere plaats op de website staan vermeld.

Naam
Stichting Morasha, organisatie voor de geschiedenis van de Nederlandse Joden

KvK
Morasha staat onder deze naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het stichtingen register onder nummer 41203832.

Fiscaal nummer
8160 62 444

Contactgegevens:
Deze vindt u onder Contact.

Bestuur
De bestuurssamenstelling vindt u onder Bestuur.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning, noch een vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling
Deze vindt u onder Organisatie.

Jaarverslag en Financiële verantwoording:
Klik hier voor de laatste goedgekeurde winst en verliesrekening, samen met het bestuursverslag.

Indien u onvolkomenheden aantreft in deze verantwoording stellen wij het op prijs wanneer u ons dat laat weten.